interim-management.jpg
 
 

Interim Management

Att anlita en interimschef är ett bra alternativ för att nå resultat när det inte finns tid eller behov av en tillsvidareanställning.

Det höga tempot i omvärlden innebär att många organisationer ställs inför helt nya utmaningar och krav, inte minst från en ökad global konkurrens. Flexibilitet blir då allt viktigare för att snabbt kunna agera på marknaden.

Lösningen för många organisationer inom både privat och offentlig verksamhet, är Interim Management. Med kort varsel kliver en kvalificerad chef in i organisationen, någon som tar operativt ansvar med fullt fokus på ett fördefinierat uppdrag. Med en interimschef får uppdragsgivaren en möjlighet att snabbt agera på förändringar, kortsiktiga såväl som långsiktiga. Detta är en trygghet för alla som värdesätter flexibilitet och genomförandekraft.

 

Intresserad av Interim Management?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation genom Interim Management? Hör av dig till oss, vi återkommer inom 24 timmar.
 

Vad är Interim Management?

När är det rätt att hyra en interimschef?

Det finns inte någon fördefinierad praxis för när i tiden en interimschef är den bästa lösningen, men den vanligaste orsaken är i samband med att någon slutar, går på föräldraledighet eller är långtidssjukskriven. Istället för att rekrytera “en likadan” på samma position kan företaget med en interimschef på plats i lugn och ro utvärdera det långsiktiga kompetensbehovet. Interim Management kan också vara en planerad lösning där en organisation hyr in en chef i samband med en händelse som kräver kompetens som saknas in-house, det kan röra sig om allt från satsningar på en ny marknad, digitalisering, börsnotering eller ett projekt där förändringsarbetet inte går enligt plan.

Varför Interim Management - vilka är fördelarna?

  • Snabbhet – interimschefen kan vara på plats inom några dagar, utan krångel av rekryterings- eller uppsägningsformaliteter.

  • Erfarenhet – interimschefer sätter sig omedelbart in i arbetet och blir snabbt produktiva. Erfarenhet från tidigare uppdrag finns med i verktygslådan vilket många gånger skapar ett större mervärde än vad företaget egentligen frågade efter.

  • Resultat – interimschefer är bara så bra som sina tidigare uppdrag – meritlista och prestation är det som räknas. De är vana att bli utvärderade baserat på resultat och de vet hur man levererar.

  • Överföring av kunskap – de överför sin kompetens, sina kontakter och erfarenheter till teamet. Kunskap som finns kvar långt efter de har lämnat organisationen.

  • Objektivitet – samtidigt som interimschefer får en god känsla för företagets kultur och värderingar, begränsas de inte av intern företagspolitik.

  • Fokuserade – interimschefer levererar utifrån ett tydligt uppdrag. De prioriterar bort allt annat än värdeskapande aktiviteter.

 

Intresserad av Interim Management?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation genom Interim Management? Hör av dig till oss, vi återkommer inom 24 timmar.
 

Hur går Interim Management till?

Att tillsätta en interimschef fungerar på samma sätt som en vanlig rekryteringsprocess, med en stor skillnad – det går betydligt snabbare, utan att kvaliteten påverkas. Hela vitsen med Interim Management är att tillsätta rätt personer på rätt platser när de behövs. Nyckeln till bra matchningar är djup förståelse för kundens affär, modet att hitta kreativa lösningar under tidspress och lång erfarenhet av att tillsätta nyckelkompetens. Avgörande är ett stort nätverk av kompetenta interimschefer och förmågan att attrahera de bästa.