Fil 001 (1).png
 

Sophie Danell, partner på Interim Minds, placerade sig i bokmässans Fördomstol och lät sig stämplas av andras fördomar om henne. Interim Minds hävdar att ny kunskap krossar fördomar. Vågar du utmana dina egna fördomar och testa nya vägar?
#kunskapkrossarfördomar#fördomstolen#bokmässan