Anslagstavla flexibla jobb 2.JPG
 

FLEXIBLA JOBB SKAPAR NY VÄLFÄRD?

I valtider debatteras arbetsmarknadens utmaningar till höger och vänster.

Automatisering, robotisering och hur 53 % av de svenska jobben kommer att ersättas av digital teknik de kommande tjugo år. (Riksdagens rapport om framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran, 2018). Många traditionella arbetsuppgifter inom administration och produktion kommer att automatiseras och trängas undan till fördel för andra.

Arbetslivet genomgår stora förändringar. Nya affärsmodeller växer fram och fler söker tillfälliga uppdrag med ökad flexibilitet i sin anställning. Den nya generationen ogillar stela företagsstrukturer och informationssilos. De lägger stor vikt vid balans mellan fritid och arbete.

Nätverksekonomin växer och i USA beräknas 50 procent av den totala arbetskraften jobba som frilansare 2020 (Futurion IFTF rapport 2016).

Vad säger då våra politiska företrädare?

Att välfärden urholkas och att vi måste värna om vår anställningstrygghet. Så klart viktigt. Men varför inte också lyfta fram det positiva i att arbetsmarknaden förändras, att fler och fler själva vill och kan välja hur, när och hur mycket de jobbar? Gig-ekonomin bara växer och vad är bättre än att snabbt kunna anlita rätt kompetens som passionerat tar sig an en utmaning när den bäst behövs?

Flexibla jobb kanske till och med på sikt skapar en ny sorts välfärd!

Nyckelord: #jobb #digitalteknik #arbetsmarknad #välfärd