Myter om interim management.

All forskning talar sitt tydliga språk, nära hälften av alla jobb kommer att försvinna inom 10 år. Redan nu är vi i ett skifte, med mindre fokus på skills och mer fokus på beteende. Nyfikenhet, viljan att lära nytt och att vara öppen för förändring är helt avgörande för framgång på en framtida arbetsmarknad. Människor är inte fyrkantiga rutor som ska passa in i ett organisationsschema, och det är heller inte det som kommer locka de bästa. Som Charles Darwin så klokt uttryckte för över hundra år sedan:
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent.
It is the one that is most adaptable to change".


Myter om interim management

Det är dyrt. 
Tvärtom säger vi. Att ta in personer med rätt erfarenheter som gör exakt det som behövs under en viss tid, är snarare en besparing. Varför betala för hela kakan om man bara behöver russinen?

Duktiga människor har väl "riktiga" jobb. 
Att vara interimskonsult är en profession. I en tid då fler och fler väljer flexibla anställningsformer måste arbetsgivare hänga med för att få de bästa. För många människor idag är förutsättningarna att utvecklas det viktigaste, snarare än en viss titel. 

Det är väl sådana där turn-around-chefer, som kör över och skövlar. 
Visst kräver interimsuppdrag både mod och handlingskraft, men för att lyckas krävs också ödmjukhet, prestigelöshet och ett genuint intresse för människor. Det gäller alla våra uppdrag.

Interimschefer finns bara på högsta ledningsnivå.  
Varför då? Tillfälliga chefsresurser kan självklart gå in på alla nivåer. Ibland är uppdraget att leda en hel verksamhet, ibland enskilda individer.

Det tar tid att komma in i vår kultur. 
Bolag och organisationer måste vara ärliga och tydliga med vad de står för. Ju tydligare kulturen är, desto lättare är det att matcha in rätt personer, oavsett tidshoristont på uppdrag.

Vi är så unika.  
Det säger alla :) Våra interimare är vana att snabbt anpassa sig till olika branscher och förutsättningar, det är just det som är grejen. Utifrånperspektiv berikar. 


Boktips: If You Dig it Gig It av Kristina Närman och Per Frykman.

Vilken tror du är den största myten om Interim Management? Vi ställde frågan till olika personer i rörelse. Lyssna på svaren.

Nyckelord: #kompetens #arbetsmarknad #interimmanagement