Jobba hemma eller "jobba hemma"?

Jobba hemma eller "jobba hemma"?

I Sverige finns en stark social norm och närvarokultur, att de som inte är på jobbet, de jobbar inte. Samtidigt är distansarbete ett tåg i full rullning, nya generationer består av individer som inte tänker digitalisering i termer av före eller efter och de är vana att arbeta självständigt. Men vad säger egentligen forskningen om att jobba hemma, blir vi mer produktiva eller inte? Och vilka är fördelarna och nackdelarna?

Vad tycker arbetsgivaren egentligen? En positiv inställning från arbetsgivaren är en förutsättning för att distansarbete ska fungera. På många arbetsplatser råder fortfarande en stark skepsis och har cheferna en ambivalent inställning till distansarbete avskräcker det många. Cheferna måste istället föregå med gott exempel, uppmuntra och hjälpa sina medarbetare att jobba hemifrån, inte tvärtom.

Finns det riktlinjer för vad som gäller? Distansarbete passar inte alla arbeten och alla individer. Vem kan jobba hemma? Hur ofta? Och varför? Kanske passar det sämre för nyanställda eller vissa grupper. Och vad är det du som arbetsgivare vill åstadkomma? Är det att locka talanger eller att på riktigt förse dina anställda med ett flexiblare arbetssätt? Oavsett är det viktigt att vara tydlig. Medarbetare pratar. Hen får och jag får inte, vilket kan skapa missnöje och uppfattade orättvisor helt i onödan.

Är det lönsamt? Det finns inte någon forskning som visar att produktiviteten vid distansarbete minskar, snarare tvärtom. Personer får mer gjort, störs mindre, får tid att reflektera och blir mer kreativa. Detta förutsätter självklart en lugn arbetsmiljö hemma. En del arbetsuppgifter som kräver koncentration är svåra att göra på kontoret, särskilt om man sitter i öppet landskap. I realiteten är många kontor både stökiga och distraherande.

Gör medarbetare det de ska? Netflix och personliga ärenden, alternativt fokus och effektivitet. Smitare hittar sätt att smita oavsett var de befinner sig. De allra flesta av oss är självgående individer med kompetens att ta eget ansvar och att människor är på jobbet är ingen garanti för att de gör det de ska.Tillit får människor att växa och anställda som bryr sig om företaget och känner engagemang för sitt uppdrag driver sin egen produktivitet. Frågan är ju inte VAR du gör ditt arbete, utan snarare HUR och ATT.

Ensamhet eller lugn och ro? Visst är det möjligt att skapa en känsla av samhörighet fastän vi är utspridda på olika platser. Teamkänsla handlar mer om tillit och gemensamma mål än var vi sitter. Teknik underlättar samarbete och säkerställer att distansarbetare inte isoleras och exkluderas. Bra verktyg för videokonferenser och skärmdelning räcker långt. Personlig interaktion, möjligheten att snacka med kollegor vid kaffeautomaten, ta spontana möten och hänga med i vad som händer är annars den nackdel som nämns.

Samhällsnytta? Individanpassade lösningar ger hållbara medarbetare. Vissa personer blir mindre stressade och får mer gjort genom distansarbete, andra tycker det är skönt att ha arbetsplatsen som en barriär mot privatlivet. Det behöver inte vara det ena eller det andra, utan kan vara en mix. Saker som lika gärna kan skötas hemifrån sparar både restid och miljöpåverkan. Distansarbete erbjuder också personer som bor långt från potentiella arbetsgivare möjligheten att bidra till samhällsnyttan.

Dagens fråga har vi ställt till folk i rörelse: Hur ofta jobbar du hemma och varför? Häng med och lyssna på svaren.

MicrospaningarPia Sander