Den tysta utbildningsrevolutionen.

Den tysta utbildningsrevolutionen

I hela välden ökar kvinnors utbildningsnivå. Det har inte varit några plötsliga hopp i kurvorna, det är bara en ökning som fortsatt år efter år, lite i taget. När OECD för ett 10-tal år sedan publicerade en rapport som visade att fler kvinnor än män i världen går på universitet var det många som hade svårt att tro på resultatet. 

Utbildning och samhälle
Kvinnors utbildning är en fredsfråga. När kvinnor får utbildning ökar jämställdheten vilket har en direkt koppling till hur stabilt landet är, både inom landet såväl som gentemot andra länder. "Om du utbildar en pojke, utbildar du en pojke. Utbildar du en flicka, utbildar du hela hennes familj och samhället runt henne". Sheikh Hasina, premiärminister i Bangaldesh.

Utbildning och könsnormer
En av de starkaste mansnormerna är att inte vara som en tjej, så om tjejer pluggar, ska killar inte plugga. Det är inte manligt att anstränga sig i skolan. Könsskillnaden är också tydlig när man frågar flickor och pojkar om varför de lyckas i skolan. Tjejer svarar "det är för att jag arbetar",  killar svarar "det är för att jag har talang". Frågar man sedan vems ansvar det är om de misslyckas svarar tjejerna att "det är deras ansvar", medan killar svarar att "det är någon annans ansvar".

Utbildning och arbetsmarknad
Utbildning är avgörande för unga människors möjlighet att få ett jobb och ett liv de själva bestämmer över. Trots det får mer än 10% av killarna i varje ärskull i Sverige inte en gymnasieutbildning, just det som är vattendelaren in på arbetsmarknaden. En misslyckad skolgång är också den största rekryteringsbasen för kriminalitet. På alla högskoleutbildningar i Sverige ökar andelen kvinnor, med systemvetare som enda undantag. Till skillnad från killarna väljer unga tjejer idag otraditionellt och väldigt lite könssterotypt. Hur ska vi lösa arbetskraftsbristen inom de kvinnodominerade yrken om inte fler män väljer att jobba inom vård och skola?

Utbildning och jämställdhet
Delad föräldraledighet är ingångsbiljetten till en jämställd familj och det är kvinnans utbildningsnivå som väger tyngst när föräldraledigheten ska fördelas. Fortfarande idag är en pappa som tar hand om sina barn - matar, badar, klär på, torkar snor - en udda syn i många länder. Det är ingen slump att Sverige är extremt i världen både vad gäller kvinnors utbildningsförsprång och pappors uttag av föräldraledighet, det hänger ihop! Om pappors uttag av föräldraledighet fortsätter att öka i samma takt, kommer en jämn fördelning bli verklighet runt 2028.

Utbildning och utanförskap
Samtidigt som de jämställda familjerna blir allt vanligare, finns det en annan grupp som ockå växer, män som av olika anledningar inte ingår i en familj. Lågutbildade män blir mer sällan pappor och har oftare sporadisk kontakt med barn. Detta är extra tydligt på glesbygden, i gamla bruksorter och i städernas fattiga förorter. När kvinnorna utbildar sig överger de skutan och drar någon annanstans.

Utbidlning och politik
Det går att påverka politiskt. Vårt grannland Norge har aktivt satsat på att attrahera män till förskolan. Det är precis lika viktigt att pojkar ser män ta hand om barn, som att tjejer ser kvinnor bli företagsledare. Norrbottens län jobbar hårt fär att minska avbefolkning genom att satsa på kvinnligt företagande. Pappamånader är ett annat bra exempel. Vi behöver rekrytera från hela kompetensbasen för att folk ska räcka. 

Utbildning och framtid
Vi måste ha perspektiv. Vid tiden för första världskrigets utbrott hade bara 435 kvinnor i Sverige avlagt en akademisk examen.1927 fick flickor för första gången tillgång till avgiftsfria gymnasiesstudier på samma premisser som pojkar. Sedan millenieskiftet har kvinnor utgjort 60 procent av studenterna på svenska lärosäten och skillnaden blir änu större när vi mäter vem som faktiskt klarar av studierna. 2014 var siffran uppe i närmare 70 procent.

I feburari gästades Interim Minds av Emma Leijnse, reporter på Sydsvenskan och författare till boken FÖRDEL KVINNA - Den tysta utbildningsrevolutionen
Emma lyfter fram forskning på området och levandegör människorna bakom siffrorna. Vilka konsekvenser kommer utbildningsrevolutionen att få på arbetsmarknad, i familjen och för våra uppfattningar om att vara man eller kvinna?
Lyssna på hennes föreläsning.

Nyckelord: #utbildning #arbetsmarknad #interimmanagement

MicrospaningarPia Sander